Katalog

Yandaki formu doldurarak bizden katalog talebinde bulunabilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

  info@europack.com
  Europack Uluslararası Hijyen Ekipmanları A.Ş.

  “Yaşama Hijyen ile değer katarız” misyonuna sahip Europack international hygiene eqpmints Company için bilgi en değerli varlıklardan biridir.

  Bilgi güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluğunda olduğunun ve bilginin istemli ya da istemsiz olarak kaybı veya usulsüz kullanılması durumunda hem firmamızın hem de paydaşlarımızın önemli zararlar görebileceğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle firmamıza ve paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini, sürdürülebilir bir anlayışla koruruz.

  Bu anlayış doğrultusunda;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve yürütülmesi için yetki, rol ve sorumlulukları belirler; bu yetki, rol ve sorumlulukları periyodik olarak gözden geçiririz.
  • Bilgi varlıklarımızı tanımlar, sınıflandırır, bunları tehdit eden riskleri belirler, bu riskleri yönetmek için gerekli yöntemleri geliştirir ve etkin şekilde uygularız.
  • İlgili mevzuatı ve mevzuatla ilgili gelişmeleri takip eder, uygulanmasını sağlamak ve muhtemel ihlalleri önlemek üzere gerekli tedbirleri alırız.
  • Bilgi güvenliğini sağlamada en önemli unsurun insan olduğu gerçeği ile başta çalışanlarımız ve gerektiğinde diğer paydaşlarımızın da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve sonuçlarının takibini yaparız.
  • Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında işlerimizin ve paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızın kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlar ve bu planları test ederiz.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin standartlara uygun olarak işlemesine yardımcı olmak üzere, prosedür ve talimatları hazırlar, kontrol noktalarını belirler; sürekli iyileştirme felsefesi doğrultusunda düzenli olarak etkinliğini ölçer, denetler ve gözden geçiririz.

  Europack bilgi güvenliği amaçlarımız;

  • Europack olarak ticari ve operasyonel her türlü elektronik, yazılı veya diğer ortamlardaki bilgi ve verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak,
  • Europack’a ait olan tüm elektronik bilgi sistem ekipmanlarının fiziksel emniyetini sağlamak,
  • Tedarik edilen elektronik bilgi sistemleri ekipmanı ve bunlarla ilgili hizmet kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, kişisel çıkar veya kötü amaçlar için kullanılmasını önlemek,
  • Europack içinde kullanılan her türlü elektronik bilgi sistemleri ekipmanı ve bunlarla ilgili hizmet kaynaklarının yasal ve lisanslı olmasını sağlamak,
  • Europack kurumsal kimliğini ve yapısını korumak, kurumsal yapısının gelişmesine destek olmaktır.

  Bu amaçları gerçekleştirirken bilgi güvenliği ile ilgili yasal ve uygulanabilir diğer şartları karşılayacağımızı ve bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.