Katalog

Yandaki formu doldurarak bizden katalog talebinde bulunabilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

  info@europack.com
  Europack Uluslararası Hijyen Ekipmanları A.Ş.

  Kalite Hedefleri

  • Kalite politikası ile uyumlu; kalite hedeflerimiz olarak belirlediğimiz ürün ve hizmet kalitesine ulaşmak için aşağıdaki özel hedefler belirlenmiştir.
  • Faaliyetlerimizin tümünün Tüzük, ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlayarak güvenilir kılmak bu sayede riskleri önlemek.
  • Müşteri memnuniyetinin sağlanması için Müşterilerle sürekli ilişki içerisinde olmak ve beklentilerini en kısa sürede doğru olarak karşılamak ve faaliyetin sonuçlarının ölçülerek değerlendirilmesini sağlamak.
  • Müşteri şikâyetlerini her yıl bir önceki yıla oranla azaltmak.
  • Müşterilerimize özel projelerine katılım sağlanması için AR-GE desteği verebileceğimizi duyurmak.
  • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konusunda Uzman Desteği ile eğitim, risk analizi ve gerekli faaliyetleri yürüterek, iş kazalarını önlemek, iş sürekliliğini sağlamak.
  • Çalışanların Kalite bilincini sürekli ve güncel tutulmasını sağlayacak iç ve dış eğitimlere olanak sağlamak.
  • Çalışanların Çevre konusunda duyarlı olmalarını sağlamak.
  • Çalışanların motivasyonunu sağlamak ve etkin bir çalışma ortamı oluşturmak.
  • Tedarikçilerimizin rekabet ve kalite seviyelerini ölçüp değerlendirmek. Temin edilen her kalem malzeme için en az 2 tedarikçi ile çalışabilir olmak.
  • Üretim, İnsan Kaynakları, Finans, Satış Satınalma, Kalite Güvence faaliyetlerimizi entegre olarak yürütmek üzere ERP yazılımının kurulumu ve işletilmesi çalışmalarını yürütmek.
  • Makine, proses ve ölçme yeterlilikleri hakkında istatistiksel çalışmalar yaparak iyileşmenin gözlemlenmesini sağlamak.
  • Bakım Faaliyetlerimizin etkinliğini artırarak özellikle Arızalardan kaynaklanan Makine Duruş ve üretim aksamalarının önlemek.
  • Fire oranlarını takip ederek azaltmak.

   

  Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri

  • Paydaşlarımızın Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Hedeflerimizden haberdar olmalarını sağlamak
  • İşletmede çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamak
  • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık, güvenlik ve çevresel tüm riskleri ve acil durumları belirleyerek olası kayıplarını en aza indirmek
  • Doğaya zararlı olmayan hammaddeler ve yardımcı malzemeler tedarik ederek, atıklarını kontrol ederek çevreyi korumak
  • Etkin enerji ve doğal kaynaklar kullanarak çevreyi korumak
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları doğaya zarar vermeyecek şekilde atıklarının bertarafını sağlamak, çevre kirliliğini önlemek için tüm faaliyetlerde gerekli önlemler almak
  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak
  • Çevre boyutlarını belirlemek, ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların bunlarla ilgili yükümlülüklerine uymak
  • Yürürlükte olan çevre ve iş sağlığı- güvenliği mevzuatının ve yasal şartların tüm gerekliliklerini uygulamak  ve müşterilerinin beklentilerini yerine getirmek
  • Çalışanlarda iş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincini oluşturmak,
  • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek
  • Kişisel koruyucu ekipmanlarını eksiksiz temin etmek ve personelin kullanımını sağlamak